Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on vaikuttava terapiamuoto, jossa suuntaus on tulevaisuudessa. "Tee sitä mikä toimii" tiivistää ratkaisukeskeisyyden ajatuksen. Terapian toimivuus perustuu asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutukseen.  Asiakas on oman elämänsä asiantuntija - terapeutti vain auttaa löytämään asiakkaan tavoitteiden mukaiset ratkaisut asioihin, joihin hän toivoo muutosta.